Όροι Χρήσης

1. Γενικά

Αφότου εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και πριν περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος που βρίσκεται στην διεύθυνση https://www.precise.gr/

Με την επιφύλαξη ειδικότερης έγγραφης συμφωνίας, όλοι οι όροι που αναγράφονται επί του παρόντος, ισχύουν για όλα τα προϊόντα και προς όλους τους αγοραστές και επισκέπτες της “ιστοσελίδας”.

Οποιαδήποτε συναλλαγή αφορά αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα της “ιστοσελίδας” εμπίπτει στους όρους που αναφέρονται κατωτέρω και αναγράφονται ευκρινώς στο διαδικτυακό μας κατάστημα.

 

1.1 Ορισμοί

Η εταιρεία «D.W.W.C. Group IKE» εφεξής αναφερόμενη και ως “Εταιρεία” που εδρεύει στην οδό Μεσσηνίας 6 & Δημοκρίτου 20 στη Μεταμόρφωση Αττικής ΤΚ 14451, με ΑΦΜ: 800661178/ Δ.Ο.Υ: Ν. ΙΩΝΙΑΣ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: 134658801000 με τηλέφωνο 215 777 0174

δημιούργησε στο ηλεκτρονικό κατάστημα, δικτυακό ιστότοπο  https://www.precise.gr/ (εφεξής αναφερόμενος και ως “ιστοσελίδα”)  ηλεκτρονική πλατφόρμα με σκοπό να προσφέρει εξ αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων μέσω διαδικτύου.

Υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης τους οποίους ο πελάτης ή επισκέπτης ή χρήστης ή καταναλωτής  εφεξής καλούμενος “καταναλωτής” καλείται να χρησιμοποιήσει μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Tα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση μέσω της “ιστοσελίδας” εφεξής καλούμενα “προϊόντα”.

 

1.2 Προσφορά και κλείσιμο συμφωνίας

Όλα τα “προϊόντα” καθορίζονται ως προς το βάρος, τα χρώματα τα παρελκόμενα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά από την εκάστοτε κατασκευάστρια εταιρεία.

Οι φωτογραφίες είναι δειγματικές και ενδέχεται ο χρωματισμός του τελικού “προϊόντος”, να διαφέρει.

Η παραγγελιοληψία γίνεται από το τμήμα πωλήσεων της “ιστοσελίδας” το οποίο είναι αρμόδιο για τη διάθεση και αποστολή των “προϊόντων”.

Κάθε “καταναλωτής” της “ιστοσελίδας” δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται, κατόπιν προσεκτικής ανάγνωσης, τους παρόντες όρους:

Οφείλει να ενημερώνεται σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των “προϊόντων” που παραγγέλνει. Οποιαδήποτε ενημέρωση εκ μέρους μας, που αφορά τεχνικές ή άλλες πληροφορίες, γίνεται με κάθε επιφύλαξη. Η αποστολή των παραγγελιών, εφ’ όσον το προϊόν είναι διαθέσιμο γίνεται αυθημερόν και η παράδοσή του εξαρτάται από τη χιλιομετρική απόσταση, ή τη μεσολάβηση Σαββατοκύριακων ή αργιών.

Με την αποδοχή αυτών των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και με την πλοήγηση στην “ιστοσελίδα”, δηλώνετε υπεύθυνα ότι έχετε νόμιμο δικαίωμα να συνάψετε αυτήν την παρούσα σύμβαση και να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν.

Επιπλέον, ως “καταναλωτής” της “ιστοσελίδας” συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι είστε οικονομικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε χρήση της καθώς και για τη χρήση του λογαριασμού σας στην “ιστοσελίδα” από άλλους – συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων που συνυπάρχουν μαζί σας – και επομένως, συμφωνείτε να εποπτεύετε κάθε χρήση της “ιστοσελίδας” που γίνεται από άτομα κάτω των 18 ετών χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας ή το όνομα της “ιστοσελίδας”.
Η “Εταιρεία”, συμπεριλαμβανομένων των συμβούλων, συνεργατών και εργαζομένων της, ευθύνεται για τα πραγματικά ελαττώματα και την έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων των “προϊόντων” σύμφωνα με το άρθρο 534 του Αστικού Κώδικα, μόνον για δόλο ή βαριά αμέλεια και μόνον για θετική ζημία και η ευθύνη της αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει την αξία των πωλούμενων “προϊόντων”.

Όλα τα “προϊόντα” διατίθενται με εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρείας. Σε περίπτωση βλάβης ή οιουδήποτε λειτουργικού προβλήματος μελλοντικά, (αυτά) αποστέλλονται απευθείας στον κατασκευαστή για επιδιόρθωση (αποκατάσταση). Η “εταιρεία” ουδόλως επεμβαίνει στη διαδικασία και ουδεμία ευθύνη φέρει για την άρση των τεχνικών δυσλειτουργιών.

Ο “καταναλωτής” δύναται να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση πώλησης του “προϊόντος” ή της υπηρεσίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του “προϊόντος”, με έγγραφη κοινοποίηση του αιτήματός του προς την “εταιρεία” στο orders@precise.gr  (άρθρο 4 παρ.10 του Ν.2251/1994).
Αναλυτικότερα παρατίθενται οι σχετικοί όροι και δυνατότητες κατωτέρω.

Κατά την παράδοση του προϊόντος” επισυνάπτονται και χορηγούνται προς τον “καταναλωτή” τα νόμιμα παραστατικά (δελτίο αποστολής – απόδειξη), στα οποία εμπεριέχεται η αξία της αγοράς.

 

1.3 Διαδικασία Πληρωμής

Με αποκλειστικό γνώμονα τη διευκόλυνση των συναλλαγών με την “εταιρεία”, παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να αποπληρώσει το τίμημα, που αντιστοιχεί στο επιλεγέν “προϊόν” με κάθε δυνατό τρόπο.

 

1.4 Πληρωμή με κάρτα μέσω VivaWallet

Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να αγοράσει το προϊόν που επιθυμεί και να πληρώσει με κάρτα μέσω VivaWallet. Με τη δυνατότητα του Vivawallet η παραγγελία ολοκληρώνεται γρήγορα και με ασφάλεια.

 

 1.5 Τραπεζικό έμβασμα

Εναλλακτικά, δίδεται η δυνατότητα στον Αγοραστή να πραγματοποιήσει τις αγορές του με έμβασμα στους κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς με Δικαιούχο την DWWC Group IKE:

Viva Wallet : GR6870100000000626647300869

Σε αυτή την περίπτωση παρακαλούμε στείλτε μας το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής με e-mail στο orders@precise.gr.
Με την λήψη του αντίγραφου της τραπεζικής εντολής πληρωμής και την επιβεβαίωση της συναλλαγής σας αποστέλλουμε την παραγγελία σας.

Η χρέωση του εμβάσματος επιβαρύνει τον καταθέτη.

 

 1.6 Δικαίωμα Επιστροφής

Μπορείτε να επιστρέψετε ένα “προϊόν” και να σας καταβάλλουμε το τίμημα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης στον “καταναλωτή” υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν και η συσκευασία του βρίσκεται στην άριστη κατάσταση στην οποία σας παραδόθηκε. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής.

Τα έξοδα αποστολής της επιστροφής του προϊόντος δεν καλύπτονται από την “Εταιρεία” και επιβαρύνουν τον πελάτη.

Σε περίπτωση μη εκτέλεσης της παραγγελίας ως έχει συμφωνηθεί, ο “καταναλωτής” έχει κάθε δικαίωμα να την ακυρώσει.

Σε περίπτωση που το “προϊόν” δεν είναι πλέον διαθέσιμο και δεν δύναται να παραδοθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το τμήμα πωλήσεων της “ιστοσελίδας” ενημερώνει τον πελάτη και ακυρώνει την παραγγελία αφού γίνει γραπτή (με e-mail) ή τηλεφωνική ενημέρωση.

 

1.7 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο που αναρτάται από την “εταιρεία” στον δικτυακό τόπο της “ιστοσελίδας”, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και “προϊόντων” που αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της “εταιρείας” και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου της “ιστοσελίδας”. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του “προμηθευτή” ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την “εταιρεία” την “ιστοσελίδα” τα τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της “εταιρείας” της “ιστοσελίδας” ή των τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.

 

1.8 Υποχρεώσεις  “Καταναλωτή”

Οι “καταναλωτές” της “ιστοσελίδας” https://www.precise.gr/ αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτές και το ηλεκτρονικό κατάστημα της “εταιρείας” για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

 

1.9 Περιορισμός Ευθύνης

Η “εταιρεία” μεριμνά για την άρτια λειτουργία της ιστοσελίδας της και την ακρίβεια του περιεχομένου της. Σε καμία περίπτωση ωστόσο δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η τοποθεσία δε θα προσβληθεί από ιούς.

Η “εταιρεία” επισημαίνει στους επισκέπτες το ενδεχόμενο η πρόσβαση στην “ιστοσελίδα” να ανασταλεί ή διακοπεί για λόγους ή προβλήματα που ανάγονται στους servers φιλοξενίας.
Για τις τραπεζικές σας συναλλαγές η “εταιρεία” έχει εξασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον με την χρήση πρωτοκόλλου SSL. Οποιοδήποτε κώλυμα παρουσιαστεί κατά την τραπεζική συναλλαγή αφορά αποκλειστικά σε ευθύνη της Τράπεζας και του “καταναλωτή”.
Κατά την αγορά ο “καταναλωτής” δηλώνει συνειδητά και υπεύθυνα ότι κάνει νόμιμη χρήση της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιεί. Δεν ευθύνεται ο “προμηθευτής” για μη νόμιμη χρήση αυτής.
Δεν βαρύνει τον “προμηθευτή” η κάλυψη αξιώσεων τρίτων από παραπλάνησή τους, λόγω αντιγραφής, παραποίησης της σελίδας ή σφετερισμού μέρους αυτής από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα,  τα οποία προέβησαν στις ανωτέρω ενέργειες κατά παράβαση των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων της “εταιρείας”.

 

1.10 Μεταβολές των όρων χρήσης

Η “εταιρεία” διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους για τη χρήση της “ιστοσελίδας” οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών αυτής. Τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και στις προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ άμεσα, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην “ιστοσελίδα”. Με τη χρήση της “ιστοσελίδας” μετά από αυτές αποδεικνύεται η ρητή αποδοχή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών αυτών. Για το λόγο αυτό συστήνεται η ανάγνωση των όρων χρήσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να υπάρχει ασφαλής και έγκαιρη ενημέρωση για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.

 

 2. Πολιτική Cookies

2.1 Η “εταιρεία” τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των “καταναλωτών” της “ιστοσελίδας”. Με το παρόν σημείωμα σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικά μπισκότα (Cookies), κάθε φορά που επισκέπτεσθε την “ιστοσελίδα” μας.

 

2.3 Χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας Cookies;

Κάνουμε χρήση ορισμένων “Cookies” με κύριο σκοπό να καταστήσουμε την “ιστοσελίδα” μας  πιο λειτουργική και προσφιλέστερη προς τους χρήστες μας. Χρησιμοποιούνται μόνο cookies για τη διευκόλυνση πρόσβασης του “καταναλωτή” σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της “ιστοσελίδας” και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της “ιστοσελίδας” είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

 

2.4 Τι είδη Cookies χρησιμοποιούμε.

Η “ιστοσελίδα” χρησιμοποιεί την τεχνολογία των cookies και ειδικά:

Session cookies για τους παρακάτω σκοπούς:

– Για την αυτόματη αναγνώρισή σας ως εγγεγραμμένου χρήστη μετά την σύνδεσή σας (login) ή για την περιήγηση σε ασφαλείς υποσελίδες.

– Για την αυτόματη αναγνώρισή σας κατά την εκτέλεση αγορών και τα οποία είναι απαραίτητα για την λειτουργία της συνήθους εφαρμογής του «ηλεκτρονικού καλαθιού»

– Για την κατανομή της επεξεργασίας αιτήσεων διακομιστή μεταξύ μιας ομάδας διακομιστών.

– Για την ηλεκτρονική αναγνώριση χρηστών ήδη συνδεδεμένων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Persistent cookies για τους εξής σκοπούς:

– Για την βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας μας.

– Για την εξατομίκευση της διεπαφής σας και την προσωποποίηση της λειτουργίας της ιστοσελίδας μας.

Cookies Google Analytics:

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

 

2.5 Απενεργοποίηση Cookies

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή και να σβήσετε εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένα μέρη της “ιστοσελίδας” μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς και γι’ αυτό οι χρήστες αποδέχονται εξ αρχής αυτή την επέμβαση.  Μπορείτε να επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο χωρίς να έχετε επιτρέψει την επέμβαση των cookies, αλλά δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες της ιστοσελίδας ή να απολαύσετε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας, ανατρέξτε στο μενού “Βοήθεια” του προγράμματος περιήγησης (browser)

 

2.6 Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε μέσω της χρήσης Cookies

Όλα τα δεδομένα που συλλέγουμε από την χρήση cookies μέσω της “ιστοσελίδας” μας τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων και δε φέρουν οποιαδήποτε άμεση σύνδεση με το πρόσωπό σας. Επίσης, η εταιρία μας δεν προβαίνει σε ουδεμία πράξη πώλησης ή εμπορίας δεδομένων, που συλλέγονται με τον τρόπο αυτόν.

Μέσω των cookies μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής είδη δεδομένων:

Δεδομένα ταυτοποίησης τερματικού εξοπλισμού και διεύθυνσης ιντερνετικού πρωτοκόλλου του χρήστη.

Δεδομένα πλοήγησης εντός της “ιστοσελίδας”.

Πληροφορίες προτίμησης προϊόντων/υπηρεσιών.

 

2.7 Δεδομένα για εκτελεσθείσες συναλλαγές

Πως δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την αποδοχή της παραπάνω χρήσης Cookies από μέρους μας;
Με την είσοδό σας στην κεντρική σελίδα της “ιστοσελίδας” λαμβάνετε γνώση σχετικού σημειώματος για τη χρήση από μέρους μας cookies, το οποίο βρίσκεται σε περίοπτη θέση και παραπέμπει στην παρούσα πολιτική χρήσης με σχετική σαφή και εκτενή ενημέρωση. Σε περίπτωση, που αποφασίσετε να περιηγηθείτε σε υποσελίδες της “ιστοσελίδας” και εφόσον έχετε ρυθμίσει καταλλήλως τον διαδικτυακό σας φυλλομετρητή, παρέχετε ελευθέρως την ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας για την χρήση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούστε να απέχετε από την περιήγηση εντός της “ιστοσελίδας” ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας.

 

2.8 Πως μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση Cookies

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση ηλεκτρονικών μπισκότων από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες

  • Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835
  • Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
  • Chrome http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
  • Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
  • Safari http://support.apple.com/kb/PH5042
  • Safari for iPad and iPhone http://support.apple.com/kb/HT1677

 

3. Πολιτική και ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διέπει και αφορά την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων που συλλέγονται κατά την χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών τoy “Προμηθευτή” σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός» ή «GDPR»).

 

3.1 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων- «GDPR»

Η Εταιρεία” συλλέγει κατά τη χρήση της ιστοσελίδας και των μεμονωμένων εφαρμογών προσωπικά δεδομένα του χρήστη όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, και ηλεκτρονική διεύθυνση (email) στον βαθμό που ο “καταναλωτής” δηλώνει αυτά τα προσωπικά δεδομένα (π.χ. κατά την εγγραφή μελών ή και μέσω της διαδικτυακής αγοράς προϊόντων) της “εταιρείας”. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα που παρέχει ο “καταναλωτής” χρησιμοποιούνται από την “εταιρεία” π.χ. για την εγγραφή του ιδίου, για επικοινωνία μαζί του ή επεξεργασία και εκτέλεση των παραγγελιών του. Η “εταιρεία” συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται online μόνο για τους αναφερόμενους σκοπούς.

Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που συλλέγονται για τους παρακάτω σκοπούς:

-Για την εγγραφή των νέων “καταναλωτών”

-Για την ενημέρωσή τους

-Για την επικοινωνία με τους ίδιους και την ενημέρωσή τους αναφορικά με νέα “προϊόντα” και προσφορές της.

-Για την επεξεργασία και εκτέλεση παραγγελιών αναφορικά με προϊόντα της.

Δεν συλλέγουμε μεγαλύτερο αριθμό πληροφοριών από τον απαιτούμενο, ούτε πληροφορίες που δεν σχετίζονται με τους προβλεπόμενους σκοπούς χρήσης.

Η “εταιρεία” διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τους ανωτέρω σκοπούς για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση του σκοπού επεξεργασίας των δεδομένων του υποκειμένου. Το ελάχιστο χρονικό διάστημα που τηρούμε τα απολύτως αναγκαία δεδομένα σας είναι για την τήρηση αρχείου που απαιτείται για την βέλτιστη εξυπηρέτησή σας. Τα δεδομένα των “καταναλωτών” δύναται να αποθηκεύονται και μετά τη λήξη της συνεργασίας με την εταιρεία για λόγους κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων ή σε περίπτωση που ζητηθεί να συνεχίσουν να λαμβάνουν προωθητικό υλικό. Εφόσον η τήρηση των δεδομένων στηρίζεται στην συγκατάθεσή σας, δεν θα τηρούμε δεδομένα πέραν της ανάκλησής αυτής.

Εάν υπάρχει λόγος να διατηρήσουμε τα δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπως στην περίπτωση νομικών ζητημάτων, δικαστικής διαμάχης ή άλλης αιτίας θα σας ενημερώσουμε ειδικώς.

 

3.2 Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

Εκτός της “εταιρείας”, ενδέχεται να διαβιβάσουμε όσα δεδομένα είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της εκάστοτε επεξεργασίας στις εξής κατηγορίες παραληπτών σε τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς, σε εθνικές ή διεθνείς ρυθμιστικές, φορολογικές ή άλλες αρχές ή δημόσιους οργανισμούς ή δικαστήρια, όταν απαιτείται βάσει νόμου ή κανονισμού ή μετά από εντολή τους, σε “καταναλωτές” ή και συνεργάτες όταν απαιτείται για την επικοινωνία, την διαχείριση των σχέσεων και την εκτέλεση των συναλλαγών που έχουν ζητηθεί, σε τρίτα μέρη που διενεργούν ελέγχους σε εμάς στα πλαίσια των κανονιστικών μας υποχρεώσεων, ή των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε όλες τις περιπτώσεις θα τηρούμε όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις μας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων.

 

3.3 Χρήση δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς

Θα σας ζητήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας προκειμένου η Επιτροπή να χρησιμοποιήσει, τα στοιχεία σας για το σκοπό της αποστολής προωθητικού υλικού για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, ειδικότερα διαφημιστικά μηνύματα με οποιοδήποτε μέσο (ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο, sms, κτλ.) που αφορούν το έργο της Επιτροπής.

 

3.4 Σύνδεση με άλλους διαδικτυακούς τόπους

Αυτός ο διαδικτυακός τόπος μπορεί να συνδέεται με άλλους διαδικτυακούς τόπους που είναι πέρα από τον έλεγχό μας, καθώς και άλλοι διαδικτυακοί τόποι που είναι πέρα από τον έλεγχό μας μπορούν να συνδέονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι ο διαδικτυακός μας τόπος συνδέεται μόνο με διαδικτυακούς τόπους που μοιράζονται τα ίδια κριτήρια για το απόρρητο και την ασφάλεια, δεν ευθυνόμαστε για την προστασία και το απόρρητο τυχόν στοιχείων που παρέχετε σε άλλες ιστοσελίδες από τη στιγμή που θα εγκαταλείψετε την “ιστοσελίδα” μας.

 

3.5 Τα Δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την “ιστοσελίδα” μας απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης & πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε και να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και τον φάκελο σας και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση των δεδομένων σας.

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν: (α) αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, (γ) τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε, καθώς και να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το εν λόγω δικαίωμα ισχύει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση της εγγραφής σας ως μέλους.

Δικαίωμα στη ανάκλησης της συγκατάθεσης: Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, στο μέτρο που ελήφθη για τις σκοπούμενες επεξεργασίες, ανά πάσα στιγμή.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση orders@precise.gr με την ένδειξη “Προσωπικά δεδομένα”

 

3.6 Διαχείριση και Προστασία

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του “καταναλωτή” υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

3.7 Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η “ιστοσελίδα” μας έχει λάβει και εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή και αθέμιτους σκοπούς.